contact DSP Dambovita

Acte necesare autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor

ORDIN nr. 1519 din 2 decembrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

 

Art. 2

(1) În vederea autorizării, furnizorul privat de servicii/serviciul public, prin reprezentantul legal al unităţii, este obligat să depună la direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti un dosar de autorizare, care să conţină următoarele documente:

a) solicitare de autorizare adresată directorului coordonator al direcţiei de sănătate publică a judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia se află sediul furnizorului privat de servicii/ serviciului public, (model);
b) lista ambulanţelor care urmează să fie utilizate conform anexei nr. 2;
c) lista personalului furnizorului privat de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat/serviciului public, completată conform anexei nr. 3;
d) lista staţiilor, a substaţiilor şi a punctelor de lucru pe care le deţine în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, precum şi în alte judeţe, în cazul serviciilor private, conform anexei nr. 4;
e) documente care confirmă înregistrarea cu activitatea de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport sanitar în registrul comerţului, în cazul societăţilor comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare/certificat constatator;
f) dovada deţinerii spaţiului şi a tehnicii de intervenţie;
g) autorizaţia sanitară de funcţionare a instituţiei care solicită autorizarea ca furnizor de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat. La data depunerii dosarului în vederea autorizării, termenul de expirare al acesteia trebuie să nu fie mai mic de 60 de zile;
h) vechea autorizaţie de funcţionare emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti.