contact DSP Dambovita

Scurt istoric

1930

1862

Comitetul Sanitar din Moldova şi din Muntenia formează împreună o Direcţie Sanitară la Bucureşti.

1874

Legea Sanitară - Serviciile Sanitare locale sunt organizate în "plăşi" sanitare puse sub conducerea câte unui medic cu atribuţii de ordin terapeutic şi de poliţie sanitară, aceştia fiind obligaţi să inspecteze pieţele cel puţin o dată pe săptămână, spitalele o dată pe lună şi farmaciile cel puţin de două ori pe an. Totodată aveau obligaţia să cerceteze diplomele noilor doctori şi ale farmaciştilor şi să le dea autorizaţia de liberă practică Ministerul de Interne.

1893

Legea Sanitară creează Inspectoratul Sanitar şi dispune ca oraşele şi judeţele să aibă şi să subvenţioneze câte un spital.

1910

Legea Sanitară creează Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar din Ministerul de Interne, înfiinţează Inspectoratele Regionale Sanitare şi Casa Sănătăţii Publice Rurale.

 

Legea Sanitară şi de Ocrotire instituie Consiliul General al Sănătăţii şi Ocrotirii.

1935

Serviciul Sanitar al Capitalei trece sub dependenţa directă a Ministerului Sănătăţii.

1938

Direcţia Sanitară şi de Ocrotire a Judeţului are  circumscripţii teritoriale deservite de câte un medic, unul sau doi oficianţi sanitari şi una sau două moaşe. Sectoarele organizatorice ale Direcţiei Sanitare şi de Ocrotire erau: Serviciul Igienei Şcolare şi al Bolilor Sociale, Serviciul Poliţiei Sanitare, Serviciul Igienei Industriale, Serviciul Statisticii Sanitare, Serviciul Dezinfecţiei şi Deparazitării, Serviciul Ocrotirii şi Asistenţei Sociale, un Laborator de bacteorologie şi unul de chimie.

1945

Organizarea asistenţei medicale s-a realizat dupa modelul sovietic.

1952

Ministerul Sănătăţii îşi desfăşoară activitatea de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la nivelul capitalei prin Direcţia Antiepidemică ( Sanepid ).

1973

Inspectoratul Sanitar de Stat se transformă în Centru Sanitaro-Antiepidemic care face parte din structura Direcţiei Sanitare şi care funcţionează ca atare până în anul 1990.

1990 - 1999

Titulatura de Centru Sanitar Antiepidemic devine Centru de Medicină Preventivă, Inspectorat de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă, Inspectorat de Sănătate Publică.

1999 – 2012

În temeiul prevederilor articolelor 9, 13 si 25 din Legea 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică şi având în vedere prevederile articolului 222 din Hotărârea Guvernului 764/1998  care modifică şi completează Hotărârea Guvernului 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătaţii, începând cu data de 1 ianuarie 1999, prin reorganizarea Direcţiilor Sanitare şi a Inspectoratelor de Sănătate Publică, la nivelul judeţelor se infiinţează Direcţiile de Sănătate Publică, instituţii publice cu personalitate juridică, ca unităţi descentralizate ale Ministerului Sănătăţii.

 

De-a lungul timpului, această instituţie a suferit numeroase reorganizări, dar şi schimbări în ceea ce priveşte titulatura:

  • prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 120/2001, se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Sănătate Publică;
  • în anul 2003, Ordinul emis de către Ministerul Sănătăţii, aprobă un nou regulament de organizare şi funcţionare, Direcţia de Sănătate Publică păstrându-şi denumirea;
  • în anul 2006, prin Ordinul nr.880 al cărui emitent este Ministerul Sănătăţii Publice, Direcţia de Sănătate Publică se reorganizează şi devine Autoritatea de Sănătate Publică;
  • din anul 2009 şi pâna în prezent, în conformitate cu Ordinele Ministerului Sănătăţii nr.127/2009 şi 1078/2010, această unitate poartă denumirea de Direcţie de Sănătate Publică.