contact DSP Dambovita

Microbiologie

Laboratorul de Diagnostic si Investigatii in sanatate Publica este acreditat RENAR conform certificatului de acreditare nr. LI 889.Domeniile pentru care s-a obtinut acreditarea s-au extins si pot fi consultate pe website-ul RENAR.

 Diagnostic microbiologic

  1. participă la efectuarea investigaţiei epidemiologice prin recoltarea şi prelucrarea de probe bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice şi parazitologice, pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în conformitate cu metodologiile legale în vigoare;
  2. asigură diagnosticul etiologic pentru bolile infecţioase identificate în cadrul programului naţional de supraveghere epidemiologică dacă prestaţia nu poate fi asigurată prin unitatea de îngrijire a cazului sau este solicitat în acest sens;
  3. asigură diagnosticul microbiologic pentru solicitările serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile, provenite de la cazuri suspecte, focare de boală transmisibilă sau investigaţii în cadrul programelor de sănătate;
  4. monitorizează şi transmite evaluări privind circulaţia unor microorganisme cuprinse în metodologiile de supraveghere epidemiologică şi situaţia antibioticorezistenţei microorganismelor la populaţia investigată în unităţile sanitare din teritoriu;
  5. asigură transmiterea probelor biologice la structurile regionale/naţionale în vederea caracterizării circulaţiei germenilor pe teritoriul naţional, în conformitate cu reglementările metodologice ale Institutului Naţional de Sănătate Publică;
  6. efectuează analize microbiologice la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, cu aprobarea inspectorului şef al serviciului de control în sănătate publică;
  7. efectuează analize microbiologice din probe de apă, aer, alimente şi factori de mediu, prevăzute în programele naţionale şi locale de sănătate, la solicitarea serviciului de evaluare a factorilor de risc din mediu conform metodologiei reglementate;
  8. asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării/reacreditării laboratorului;
  9. efectuează analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
  10. execută alte activităţi specifice la solicitarea directorului adjunct de sănătate publică, conform competenţelor;

Tarifele pot fi consultate la rubrica Documente/Tarife aici.