contact DSP Dambovita

Certificate de conformitate care atesta formarea profesionala

Certificatele necesare recunoaşterii titlurilor oficiale de calificare în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi de moaşă de către celelalte state membre UE  pentru  persoanele care au domiciliul pe raza judeţului Dâmboviţa se emit de către Ministerul Sănătăţii pe baza dosarelor cu actele obligatorii depuse la  Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa.

Documentele solicitate primite de la Ministerul Sănătăţii se eliberează de către compartimentul RUNOS doar persoanelor care la depunerea dosarelor au optat pentru ridicarea acestora de la Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa.

 

Având în vedere prevederile OUG nr. 41/2016, începănd cu 19.09.2016, solicitanţii documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti în celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru profesiile de medic, medic dentist, şi farmacist, vor putea depune copii nelegalizate pentru următoarele documente:

  • Diplomă de licenţă, respective diploma de medic, medic dentist/medic stomatolog sau farmacist
  • Foaia matricolă a diplomei de licenţă sau după caz a diplomei de medic, medic dentist/medic stomatolog sau farmacist
  • Diplomă de bacalaureat
  • Carnet de resident
  • Carte de muncă
  • Documentele de schimbare a numelui (ex. certificat de căsătorie)
  • Contract/contractile individuale de muncă/contractile de voluntariat şi sau/actele adiţionale ale acestora.

La depunere documentele menţionate mai sus vor vor fi în mod obligatoriu însoţite de originale.

Potrivit alin. (4) din OUG nr. 41/2016 „În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de psecialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte.”

Solicitanţii au în continuare obligaţia de a depune celelalte acte necesare eliberării documentelor de conformitate, în formatul solicitat si în present.

În cazul solicitanţilor care prezintă documente emise de alte state memebre ale UE sau alte state terţe (ex. diplomă de bacalaureat, certificate de căsătorie, etc.) acestea vor fi însoţite de traducerea în original în limba română.

 

Documente în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate şi respectiv de experienţă profesională necesare recunoaşterii calificărilor de medic,medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşa obţinute în România

CATEGORIILE SI CONDITIILE DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR NECESARE RECUNOASTERII TITLURILOR ROMANESTI IN PROFESIA DE MEDIC, MEDIC DENTIST, FARMACIST, ASISTENT MEDICAL GENERALIST SI MOASA

Aceste documente se elibereaza numai medicilor,medicilor dentisti, farmacistilor, asistentilor medicali generalisti si moaselor care intrunesc conditiile de cetatenie, ascendenta, filiatie, casatorie si rezidenta prevazute de lege si care au dobandit formarea in profesie pe teritoriul Romaniei.
In cazul titularilor de diplome, certficate si alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa eliberate de un stat tert si echivalate conform legii , care au exercitat efectiv si legal activitatea profesionala in baza acestor titluri de calificare pe o durata de 3 ani in Romania, Ministerul Sanatatii elibereaza o adeverinta care atesta stop-sleepiness-meds.com profesionala necesara procedurii de recunoastere in celelalte state membre.
  Documente necesare eliberarii acestei adeverinte:
  -          cerere in care se vor preciza si datele de contact;
  -          copie act de identitate;
  -          copie legalizata dupa atestatul de echivalare;
  -          copie legalizata dupa diploma echivalata;
  -          copie legalizata dupa foaia matricola;
  -          copie dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experienta profesionala de 3 ani;
  -          copie dupa documentele de schimbare a numelui.
  Certificatele/adeverintele se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare,de la data inregistrarii dosarului complet la Registratura Ministerului Sanatatii  .
  Aceste documente se elibereaza titularului sau unei persoane imputernicite de catre acesta prin procura notariala.

  Categoriile de certificate si conditiile de eliberare:

   MEDICI

   Certificate care atesta formarea in profesia de medic conforma DC 2005/36/CE si/sau asimilarea denumilor titlurilor de calificare cu cel prevazut pentru Romania de aceasta norma.
   Se elibereaza titularilor:
   1.    Diplomei de Doctor-medic specializarea universitara medicina generala/medicina,  
   2.    Diplomei de Licenta de Doctor-medic specializarea universitara medicina,    
   3.    Certificatului de medic specialist eliberat de Ministerul Sanatatii  care atesta formarea conforma in una din specialitatile listate pentru Romania de DC/2005/36CE,         
   4.    Certificatului de medic specialist - care atesta formarea conforma in specialitatile:       
  Hematologie si hemobiologie; Pneumoftiziologie; Balneofizioterapie; Balneologie si Recuperare medicala; Balneoclimatologie si Recuperare medicala; Balneofizioterapie si Recuperare Medicala; Alergologie si imunologie; Imunologie clinica si alergologie; Medicina Generala Radiodiagnostic Laborator clinic, biochimie, microbiologie, parazitologie hematologie; Chirurgie plastica si reparatorie; Chirurgie cardiovasculara pentru care se aplica asimilarea de denumire a specialitatii dupa cum urmeaza:
   -Hematologie si hemobiologie - cu Hematologie;
   -Pneumoftiziologie - cu Pneumologie;
   -Balneofizioterapie; Balneolo - cu Recuperare, Medicina Fizica si Recuperare medicala ;
   -Balneologie;
   -Balneoclimatologie si Recuperare Medicala; Balneofizioterapie si Recuperare Medicala;
   -Alergologie si imunologie; - cu Alergologie si Imunologie clinica;
  Imunologie clinica si alergologie
   - Medicina Generala - cu Medicina de Familie;
   -Radiodiagnostic - cu Radiologie- imagistica medicala;
   -Laborator clinic,biochimie, - cu Medicina de Laborator;
  microbiologie, parazitologie, hematologie
   -Chirurgie plastica si reparatorie - cu Chirurgie Plastica Microchirurgie Reconstructiva;
   - Chirurgie cardiovasculara - cu Chirurgie vasculara.
    5.    Certificatului de medic specialist medicina generala/medicina de familie , in cazul medicilor confirmati rezidenti medicina generala/medicina de familie in urma concursurilor de rezidentiat organizate începând cu sesiunea noiembrie1995.    

  Documente necesare:
  -          cerere in care se vor preciza si datele de contact;
  -          copia actului de identitate;
  -          copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;
  -          copie legalizata dupa Diploma de medic;
  -          copie legalizata dupa foaia matricola;
  -          adeverinta eliberata de Facultatea de medicina absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
  -          copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.
  Medicii specialisti vor prezenta suplimentar:
  -          copie dupa certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sanatatii  in format nou incepand cu luna mai 2007;
  -          adeverinta eliberata de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti in care se precizeaza ordinul ministrului de confirmare ca rezident si perioada in care s-a efectuat pregatirea prin rezidentiat sau copia legalizata a carnetului de rezident.
 


Certificat care atesta drepturi castigate generale in profesia de medic:
  Se elibereaza medicilor care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor respective pe o durata de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat si sunt titulari ai:
  Diplomei de Doctor –medic specializarea universitara pediatrie
  Certificatului de medic specialist care atesta o formare mai mica decat cea prevazuta pentru specialitatea respectiva de DC/ 2005/36/CE.
  Documente necesare:
  -          cerere in care se vor preciza si datele de contact;
  -          copia actului de identitate;
  -          copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;
  -          copie legalizata dupa diploma de medic;
  -          copie legalizata dupa foaia matricola;
  -          adeverinta eliberata de Facultatea de medicina absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
  -          dupa caz copie dupa certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sanatatii  in format nou incepand cu luna mai 2007;
  -          copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;
  -          copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.
In cazul titularilor Certificatului de medic specialist Chirurgie si Ortopedie infantila , se poate elibera un certificat care atesta drepturi castigate generale, numai daca titularul face dovada ca a exercitat efectiv si legal activitatile de medic specialist chirurgie pediatrica in Romania pe o durata de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.

   Certificat care atesta drepturi castigate specifice in profesia de medic:
   Se elibereaza  medicilor de Medicina Generala cu drept de libera practica precum si in cazul medicilor specialisti/primari Medicina de Familie care nu se incadreaza in prevederile de la punctul 1(E);
   Documente necesare:
  -          cerere in care se vor preciza si datele de contact;
  -          copia actului de identitate;
  -          copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;
  -          copie legalizata dupa diploma de medic;
  -          copie legalizata dupa foaia matricola;
  -          adeverinta eliberata de Facultatea de medicina absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
  -          adeverinta eliberata de casele de asigurari de sanatate judetene sau a Municipiului Bucuresti in care se precizeaza ca la data de 1.01.2007 desfasurau activitatile de medicina de familie in relatie contractuala cu acestea;
  -          copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

MEDICI DENTISTI

   Certificatele care atesta drepturi castigate specifice in profesia de medic dentist:
   Se elibereaza titularilor:
  Diplomei de Doctor-medic specializarea universitara stomatologie , care fac dovada ca au exercitat in Romania in mod efectiv, legal activitatile de medic dentist pe o perioada de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.
  Documente necesare:
  -          cerere in care se vor preciza si datele de contact;
  -          copia actului de identitate;
  -          copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;
  -          copie legalizata dupa Diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licenta de doctor- medic stomatolog;
  -          copie legalizata dupa foaia matricola;
  -          adeverinta eliberata de Facultatea de Stomatologie/Medicina-dentara absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare ;
  -          copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;
  -          copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

FARMACISTI

  Certificatele care atesta drepturi castigate generale in profesia de farmacist:
  Se elibereaza titularilor:
  Diplomei de licenta de farmacist inclusiv promotia 2007, care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor respective pe o durata de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat .
   Documente necesare :
  -          cerere in care se vor preciza si datele de contact;
  -          copia actului de identitate;
  -          copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;
  -          copie legalizata dupa Diploma de farmacist;
  -          copie legalizata dupa foaia matricola;
  -          adeverinta eliberata de Facultatea de farmacie absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
  -          copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;
  -         copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

 

ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI

  Certificat de Conformitate
  Se elibereaza in cazul titularilor :
  Diplomei de absolvire de studii superioare de scurta durata de asistent medical generalist incepand cu promotia 2006 de absolventi;
  Diplomei de Licenta de asistent medical generalist incepand cu promotia 2007 de absolventi;
  Documente necesare:
  -          cerere in care se vor preciza si datele de contact;
  -          copia actului de identitate;
  -          copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;
  -          copie legalizata dupa diploma de asistent medical generalist;
  -          copie legalizata dupa foaia matricola;
  -          adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
  -          copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.
 2) Certificat care atesta drepturi castigate specifice in profesia de asistent medical generalist
Se elibereaza in cazul asistentilor medicali generalisti care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor de ingrijiri generale de sanatate in Romania pe o durata de minim 5 ani consecutiv din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat, titulari ai:
Certificatului de Competente Profesionale de Asistent Medical Generalist eliberat de scolile sanitare postliceale sanitare,
   Documente necesare:
  -          cerere in care se vor preciza si datele de contact;
  -          copia actului de identitate;
  -          copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;
  -          copie legalizata dupa Certificatul de Competente Profesionale;
  -          copie legalizata dupa foaia matricola;
  -          adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita prin care se atesta perioada in care au fost efectuate studiile postliceale;
  -          copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata ;
  -          copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

MOASA

  Certificat de conformitate
  Se elibereaza in cazul titularilor:
  Diplomei de licenta de moasa incepand cu promotia 2007 de absolventi.
  Documente necesare
  -          cerere in care se vor preciza si datele de contact;
  -          copia actului de identitate;
  -          copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;
  -          copie legalizata dupa Diploma de moasa;
  -          copie legalizata dupa foaia matricola;
  -          adeverinta eliberata de unitatea de invatamant superior absolvita prin care se atesta perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
  -          copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.
 3) Certificat care atesta drepturi castigate specifice in profesia de moasa
   Se elibereaza in cazul titularilor :
  Diplomei de asistent medical obstetrica-ginecologie, eliberata de scolile postliceale sanitare de specialitate, care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor de moasa prevazute de lege, in Romania, pe o durata de minim 5 ani consecutivi din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat.
   Documente necesare:
   -         cerere in care se vor preciza si datele de contact;
  -          copia actului de identitate;
  -          copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;
  -          copie legalizata dupa diploma de asistent medical obstetrica -ginecologie;
  -          copie legalizata dupa foaia matricola;
  -          adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita prin care se atesta perioada in care au fost efectuate studiile postliceale;
  -          copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;
  -          copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.
În cazurile în care, în vederea eliberării de către Ministerul Sănătăţii a documentelor care atestă experienţa profesională cerută de normele comunitare pentru recunoaşterea calificării în celelalte state membre UE, solicitanţii nu pot depune copia legalizată a cărţii de muncă, aceştia vor prezenta Adeverinţa eliberată de unitatea sanitară de încadrare , întocmită numai după modelul de mai jos.
Precizăm că pentru datele înscrise în Adeverinţă, întreaga responsabilitate cu privire la autenticitatea şi legalitatea acestora revine în exclusivitate unităţii de încadrare emitentă.

  
 M O D E L
  Antetul unităţii (Logo)
  Nr.de înregistrare, data
 

  A D E V E R I N Ţ Ă
 
  Se adevereşte prin prezenta că doamna /domnul……. medic/medic dentist/farmacist/specialist/primar in specialitatea……asistent medical generalist/asistent medical obstetrică-ginecologie este/a fost încadrat/ă în unitatea noastră în funcţia de…….. de la data de (zi, lună, an) până la data de…. (zi, lună, an), exercitând efectiv, legal şi neintrerupt* activităţile profesionale pe această durată.  Funcţia,
  nume prenume persoană abilitată,
  semnătură, ştampila unităţii

 

 

 

ANUNŢ  8.12.2015

În atenţia  asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali   

În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 12 noiembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt preluate  de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  În acest sens: -până la data de 15.12.2015 inclusiv cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în celelalte state membre UE se depun  la direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti; -în perioada 16-31.12.2015 se sistează depunerea solicitărilor din motive organizatorice; -începând cu data de 4.01.2015 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.