contact DSP Dambovita

Subprogramul de depistare precoce activa a cancerului de col uterin

SUBPROGRAMUL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVA A CANCERULUI DE COL UTERIN PRIN EFECTUAREA TESTARII BABES-PAPANICOLAOU LA POPULAIA FEMININA ELIGIBILA ÎN REGIM DE SCRENING

Atributiile specifice directiilor de sanatate publica în cadrul Subprogramului de depistare precoce activa a cancerului de col uterin prin efectuarea testarii Babes-Papanicolaou la populatia feminina eligibiala în regim de screening sunt:

1. asigura finantarea pentru cazurile testate Babes-Papanicolaou, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii, borderoului centralizator însotit de copii ale formularelor FS1 aferente acestuia, prezentate atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, sumele aferente cazurilor testate Babe-Papanicolaou contractate, efectuate, raportate si validate, în limita valorilor de contract încheiate în acest sens, la un tarif de 73 lei/caz testat Babes-Papanicolaou cu formular FS1 completat în integralitate;

 2. la un tarif de 73 lei/caz testat Babes-Papanicolaou, în conditiile prevederilor prezentelor norme si cu încadrarea în limita valorii contractului încheiat;

 3. transmite UATM - INSP solicitarea lunara de finantare, în conditiile prevederilor legale în vigoare;

 4. raspunde de urmarirea, evidentierea  s i controlul fondurilor alocate unitatilor sanitare cu paturi pentru finantarea cazurilor testate Babes-Papanicolaou contractate, effectuate s i raportate în cadrul subprogramului;

 5. monitorizeaza indicatorii specifici subprogramului raportati de unitaile sanitare care au constituit retele de screening, în conditiile prevzute în prezentele norme tehnice;

 6. transmite UATM - INSP, trimestria lsi anual, cumulat de la începutul anului în primele 20 de zile dupa încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici subprogramului;

7. colaboreaza cu UATM - R în vederea desfasurarii activitatilor subprogramului în teritoriul de responsabilitate;

8. colaboreaza cu UATM – INSP în vederea desasfurarii campaniilor de IEC;

9. colaboreaza cu UATM - R în scopul instruirii medicilor de familie în vederea planificarii si  organizarii invitarii femeilor eligibile din teritoriul de responsabilitate pentru participarea la testarea Babes-Papanicolaou;

10.participa la actiunile de control al modului de organizare, derulare si monitorizare a activittilor subprogramului.

 11. încheie contracte pentru derularea subprogramului numai cu unittile sanitare cu paturi selectate conform procedurii prevazute în anexa nr. IV.3 la anexa 5, conform modelului prevazut în anexa nr. 10 la normele tehnice, pe baza urmatoarelor documente:

        10.4.1. cerere semnata  si stampilata de reprezentantul legal al Unitatii sanitare cu paturi;

          10.4.2. actul de înfiintare sau organizare; MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 221 bis/1.IV.2015 143 143 142

          10.4.3. autorizatia sanitara de functionare sau, dup caz, raportul de inspectie eliberat de autoritatea de sanatate publica, prin care se confirma îndeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevazute de lege;

          10.4.4. contul deschis la Trezoreria Statului sau la banca

           10.4.5. codul unic de înregistrare (cod fiscal);

           10.4.6. lista personalului medical care asigura furnizarea serviciilor medicale în cadrul fiecarei structuri medicale incluse în retea, datele de contact ale acestuia, precum si subprogramul de activitate destinat screeningului;

           10.4.7. raportul de validare emis de catre UATM- R.

 12.afiseaza, în termen de maximum 10 zile lucratoare de la data încheierii contractelor, prin postare pe pagina web si la sediul directiei de sanatate publica, lista unitatilor sanitare cu paturi care deruleaza subprogramul, precums i structura retelelor de screening, pentru informarea femeilor eligibile pentru program, si actualizeaza permanent aceasta lisaqt în functie de modificarile aparute;

 13.informeaza unitatile sanitare cu paturi care deruleaza subprogramul cu privire la conditiile de contractare a cazurilor testate Babes-Papanicolaou suportate din bugetul Ministerului Sanatatii, precum si la eventualele modificari ale acestora survenite ca urmare a aparitiei unor noi acte normative; 14.deconteaza unitatilor sanitare cu paturi care deruleaza subprogramul cazurile testate Babes-Papanicolaou contractate, realizate si raportate în cadrul subprogramului, pe baza cererii de finantare  si a documentelor justificative prevazute în normele tehnice, precum si  a borderoului centralizator prevazut în anexa nr. IV.3 la anexa nr. 5, punctul 3, subpunctul 3.4, alineatul 3.4.8), pentru raportarea cazurilor testate Babes-Papanicolaou în cadrul subprogramului în format electronic ssi pe suport hârtie, parafat, stampilat si certificat prin semnatura reprezentantului legal al unitatii sanitare cu paturi, avizat în prealabil de catre UATM – R;

 15.verifica, prin sondaj, dupa primirea documentelor, datele raportate în documentele depuse în vederea decontarii; în situatia constatarii unor neconcordante, directiile de sanatate publica retin din sumele care urmeaza a fi decontate sumele acordate necuvenit si constatate cu ocazia verificarii prin sondaj;

 16.efectueaza controlul unitatilor sanitare cu paturi care au încheiat contracte pentru derularea subprogramului, în conditiile stabilite de prezentele norme; 17.înmâneaza unitatilor sanitare cu paturi, la momentul finalizarii controlului, procesele-verbale de constatare sau, dup caz, le comunica acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucartoare de la data prezentarii în vederea efectuarii controlului;

 18.în cazul în care directiile de sanatate publica identifica probleme ce nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi comunicate în scris UATM – R si respectiv UATM – INSP. 144 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 221 bis/1.IV.2015 144.

 

        COMPONENTA   RETELEI DE SCREENING A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE

  Centrele de informare si consiliere a femeilor si de mobilizare a populatiei feminine pentru testarea Babes-Papanicolau sunt:

Nr.crt.

Furnizor

Reprezentant legal

Sediul

TEL

 

1

CMI ATANASIU MARIUS

ATANASIU MARIUS

Targoviste, str. Dinu Lipatti, bl.37 A, AP.2

0245213351

0723548894

2

SC ADIAMEZ MED.SRL

SPATARU ZENAIDA

Targoviste, Aleeea Trandafirilor, bl 7A,sc.A, AP.1

0724267745

 

3

CMI ANTOFIE CAMELIA MADI

ANTOFIE CAMELIA MADI

Com. Tatarani

0723387506

4

CMI BARBULESCU AURA

BARBULESCU AURA

Targoviste, str. Tudor Vladimirescu,nr. 153, ap. 17

0731337675

5

CMI BLAGA MELANIA CODRUTA

BLAGA MELANIA CODRUTA

 

Com.Comisani

0745046345

0245263021

6

CMI BIRJARU CORNEL

BIRJARU CORNEL

Com.Crevedia

0723447696

7

CMI BERCU ALEXANDRA

BERCU ALEXANDRA

Com.Gura Ocnitei, sat Sacuieni

0722750179

0245219197

8

CMI BIVOLARU VIORICA

BIVOLARU VIORICA

Moreni, str. Al.I. Cuza , nr.11

0723220023

 

9

CMI BIVOLARU TATIANA

BIVOLARU TATIANA

Com. Doicesti,str. Coloniei, nr.11

0727625014

10

CMI BUNEA MARIA

BUNEA MARIA

Pucioasa, str. Aleea Ardealului, nr.A5, ap.2

0723270507

11

CMI CARP MARIOARA

CARP MARIOARA

Racari, str. Principala, nr.7

0745045073

12

CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DIAMED

BADESCU CRISTINA

Pucioasa, str.M.Eminescu,nr.7

0723385588

13

CMI COJUHARI  SVETLANA

COJUHARI  SVETLANA

Pucheni

0723794616

14

CMI CIOROBA SILVIA

CIOROBA SILVIA

Com. Sotanga

0723624441

0245229148

15

CMI CALIN MARIA

CALIN MARIA

Com. Finta

0721024811

16

CMI CRETOI FLORENTINA

CRETOI FLORENTINA

Com. Darmanesti

0740239683

17

CMI DUMITRASCU ELZI

DUMITRASCU ELZI

Fieni,str. Teilor, nr.5

0724534130

0245776538

18

CMI DUMITRESCU DANA MAGDALENA

DUMITRESCU DANA MAGDALENA

Tragoviste,str. V.Voiculescu.bl.19, parter, ap.82

0722638228

0245613569

19

CMI DUMITRESCU ILEANA

DUMITRESCU ILEANA

Com. Comisani

0744489984

e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

20

CMI DINISOARA STANA

DINISOARA STANA

Targoviste, str.Merilor,bl.39, parter,

0723273484

21

CMI DITU LUCHIAN BOGDAN

DITU LUCHIAN BOGDAN

Com. Buciumeni

0722540172

22

CMI DINU ELENA

DINU ELENA

Pucioasa, str. Republicii, nr.125

0726270316

23

CMI EFTIMIE MARILENA

EFTIMIE MARILENA

Com. Ciocanesti

0731003234

24

CMI EPURAN ROXANA

EPURAN ROXANA

Tragoviste, str. Parvan Popescu, nr.44

0723387660

25

CMI GHITA ANCA GABRIELA

GHITA ANCA GABRIELA

Com. Darmanesti

0721267842

26

CMI GHEORGHE LIDIA

GHEORGHE LIDIA

Com. Comisani, str.Principala, nr.1

0722668138

27

CMI GHITA CERASELA

GHITA CERASELA

Com. Hulubesti, str.Principala,

0722560568

28

CMI GHENOIU MARIA

GHENOIU MARIA

Com. Finta, sat Gheboaia

0723566963

29

CMI GIRBEA CONSTANTIN

GIRBEA CONSTANTIN

Com. Tartasesti, sat Bildana , str. Nordului , nr.155

0724510851

30

CMI HRELEA FILUTA

HRELEA FILUTA

Targoviste, str. V.Draghiceanu, nr3A

0745072531

0245613858

31

CMI ILINCA CRISTINA

ILINCA CRISTINA

Fienu, str, ALEEA Teilor, nr.5

0727311483

32

CMI IORDAN VERONICA

IORDAN VERONICA

Com. Costesti din Vale

0723348990

33

CMI IOAN MARIANA

IOAN MARIANA

Com. Hulubesti

0720531057

34

CMI IONESCU ANGELA

IONESCU ANGELA

Com. Valea Lunga

0723624478

35

CMI LARIE BIANCA

LARIE BIANCA

Com. Butimanu, str. Principala

0722125039

36

MEDSILVER

TUDOR NICOLRTA

Com. Finta, sat Finta Mare, str. Crizantemei, nr.142

0722463915

0721862044

0245731088

37

CMI MATICA EMILIA VIORICA

MATICA EMILIA VIORICA

Moreni, str.22 Decembrie 1989

0743403415

38

CMI MASTCAN MIHAELA

MASTCAN MIHAELA

Targoviste, str. George Cair, bl.19, sc.B, ap.3

0726219626

39

CMI MITREA DANIELA

MITREA DANIELA

Com. Ungureni , sat Corbii Mari, str, Principala, nr.1

0723143738

40

CMI MIHAI CRISTINA DANIELA

MIHAI CRISTINA DANIELA

Corbii Mari

0740043989

41

CMI MOISESCU LARISA

MOISESCU LARISA

Com. Pietrari, str. Principala, nr.523

0721822933

42

CMI MARINESCU CARMEN

MARINESCU CARMEN

Targoviste, str. Maior Spirescu, nr.23, sc.A

0723170191

43

CMI MARIN ADRIAN

MARIN ADRIAN

Targoviste, str. 10 Mai , nr.15

0723692134

44

CMI MARINESCU IOLANDA

MARINESCU IOLANDA

Targoviste, str. Merilor, bl.39A,et.1-3

0722415511

0245613911

45

SC MEDICAL PALEATIV CARE SRL

TELICEANU HORIA

Pucioasa, str. Pietei, nr.5, bl. Sarmis I ,sc.D, parter

0722683131

46

CMI NEAGOE MIHAELA

NEAGOE MIHAELA

Targoviste , str. Virgil Draghiceanu, nr.5A

0722242321

47

CMI NITESCU ILEANA

NITESCU ILEANA

Pucioasa, str. Republicii, nr.25

0723617620

48

CMI OGESCU CIPRIAN CRISTIAN

OGESCU CIPRIAN CRISTIAN

Targoviste, Calea Domneasca , nr.159

0766510882

49

CMI ORFANU ROSE MARIE CARMEN

ORFANU ROSE MARIE CARMEN

Targoviste, str. Aleea Trandafirilor, bl.7,ap.1

0723590829

0245611405

50

CMI OLTEANU MIRELA OLIMPIA

OLTEANU MIRELA OLIMPIA

Com. Dragomiresti, sat Ungureni, str. Principala, nr. 200

0723543715

51

CMI OPRESCU VASILICA

OPRESCU VASILICA

Moreni, str.22 Decembrie 1989, nr.5

0744689433

52

CMI POPESCU VIRGINIA

POPESCU VIRGINIA

Fieni, str. Aleea Teilor, nr.5

0724346947

53

CMI PISTRITU EUSEFINA

PISTRITU EUSEFINA

Tragoviste, str. GARII , NR.2

0723997179

54

CMI POPESCU RODICA

POPESCU RODICA

Targoviste, str. Urmuz, bl.2

0752068630

0245215134

55

CMI POPA OLIMPIA

POPA OLIMPIA

Pucioasa, str. Republicii, nr.86

0724000331

56

CMI PETRESCU ANCA MARIA

PETRESCU ANCA MARIA

Com. Visinesti

0722229236

0245662510

57

CMI POPESCU TUDORITA

POPESCU TUDORITA

Gaesti,str. Cuza Voda,nr.4, bl.17,ap.2

0723229918

58

CMI PIVNICERU RAMONA

PIVNICERU RAMONA

Corbii Mari

0723210758

59

CMI POPESCU SEBASTIAN

POPESCU SEBASTIAN

Targoviste, str. Hotin, bl.C1, ap.14

0722127263

60

CMI PAVEL RODICA

PAVEL RODICA

Com. Dragomiresti

0722586690

61

CMI PALADE CARMEN

PALADE CARMEN

Com. Tatarani, sat Gheboieni

0744316009

62

CMI PETRICA PICA

PETRICA PICA

Moreni, str.22 Decembrie 1989,nr.7

0733790141

63

CMI RADUTA IULIAN

RADUTA IULIAN

Targoviste, str. 10 Mai, nr.15

0744121976

64

CMI RADULESCU GHEORGHE

RADULESCU GHEORGHE

Com. Dragodana, sat Picior de Munte

0724723302

65

CMI STEFAN IONESCU ANGELA

STEFAN IONESCU ANGELA

Gaesti, str. Cuza Voda, nr.4A, bl.17

0760292374

66

CMI SAVOPOL IULIANA

SAVOPOL IULIANA

Tragoviste , str. Justitiei, nr.23

073157955

0723977006

67

CMI SURLICAE BANU MARIA

SURLICAE BANU MARIA

Com. Iedera

0722524898

68

CMI SIMA CORNELIA

SIMA CORNELIA

Com Petresti

0723204356

69

CMI SAVU ANA CAMELIA

SAVU ANA CAMELIA

Tragoviste, str. T. Vladimirescu, nr.30-32

0745079660

70

CMI STANESCU RADU MIRCEA

STANESCU RADU MIRCEA

Targoviste, str. Dr.Marinoiu, nr.15A

0245217837

71

CMI STOICA LAURENTIA VEVERA

STOICA LAURENTIA VENERA

Targoviste, str.D.Zamfirescu, bl.11, sc.A, parter, ap.2

0245634113

0742889044

72

SC SENIORMED-CONSULTATII SI TRATAMENT

BADESCU GHEORGHE

Pucioasa, str. M. Eminescu, nr.7

0722655625

0245765121

73

CMI STEFAN RODICA

STEFAN RODICA

Com. Doicesti, str. Coloniei, nr.11

0744495877

74

CMI TARABIC DANIELA

TARABIC DANIELA

Targoviste, str. Tineretului, bl.29,sc. C, ap.44

0724070474

75

CMI TICHIE DANIELA

TICHIE DANIELA

Racari, str. T. Vladimirescu, nr.17

0723279657

0245658232

76

CMI TANASESCU BEATRICE SIMONA

TANASESCU BEATRICE SIMONA

Gaesti, str.Unirii, nr.4A, BL.17

0722614184

0245713408

77

CMI TATULESCU GABRIELA

TATULESCU GABRIELA

Targoviste, str. Virgil Draghiceanu, nr.54A

0245632294

78

CMI TOMA LILIANA DANIELA

TOMA LILIANA DANIELA

Com. Cringurile

0724509409

79

CMI TENEA MARIA DANIELA

TENEA MARIA DANIELA

Com. Branesti, str. Principala

0721714453

0245231010

80

CMI TOMESCU VIOREL

TOMESCU VIOREL

Moreni, str. AL.I.Cuza , nr.11

0744581459

81

CMI TOMESCU DAN

TOMESCU DAN

Moreni, str.AL.I..Cuza, nr.11

0722390693

82

CMI VASILESCU ELENA

VASILESCU ELENA

Targoviste, str. Virgil Draghiceanu, nr.5A

0723352932

83

CMI VIDRASAN MARINELA

VIDRASAN MARINELA

Com. Bilciuresti

0722355372

0245671135

84

CMI VITELARU CONSTANTIN

VITELARU CONSTANTIN

Com. Brezoaiele

0723639985

0245715588

85

CMI VOICU DOINA VERONICA

VOICU DOINA VERONICA

Moreni, str.22 Decembrie 1989,nr.7

0745033198

86

CMI ZIMTA ELENA ALINA

ZIMTA ELENA ALINA

Corbii Mari

0723779064

87

CMI ZAHAREANU VERONICA

ZAHAREANU VERONICA

Targoviste, str. Dinu Lipatti, bl.37A

0746040071

0245633329

88

CMI FILIP AURELIAN

FILIP AURELIAN

Targoviste , Calea Domneasca, bl. X2 D-E, parter

 

 

CENTRELE DE RECOLTARE SUNT :

1

SC ALMINA TRADINGSRL

SORIN GABRIEL IONESCU

Targoviste, str. Gabriel Popescu, nr.4

0245217519

2

CMI BIRJARU CORNEL

BIRJARU CORNEL

Com. Crevedia

0723447696

3

CMI CARP MARIOARA

CARP MARIOARA

Racari, str. Principal, nr.7

0745045073

4

CMI COJUHARI SVETLANA

COJUHARI SVETLANA

Pucheni

0723794616

5

CMI DITU LUCHIAN BOGDAN

DITU LUCHIAN BOGDAN

Com. Buciumeni

0722540172

6

CMI EFTIMIE MARILENA

EFTIMIE MARILENA

Com. Ciocanesti

0731003234

7

SC EUROTOP MEDICAL CENTER SRL

POPESCU GHEORGHE

Targoviste , Calea Domneasca, nr.159

0245210516

8

CMI GHITA ANCA GABRIELA

GHITA ANCA GABRIELA

Com. Darmanesti

0721267842

9

CMI GHENOIU MARIA

GHENOIU MARIA

Com. Finta, sat Gheboaia

0723566963

10

CMI GIRBEA CONSTANTIN

GIRBEA CONSTANTIN

Com. Tartasesti, sat Bildana, str. Nordului , nr.155

0724510851

11

CMI LARIE BIANCA

LARIE BIANCA

Com. Butimanu

0722125039

12

MEDSILVER

TUDOR NICOLETA

Com .Finta, sat Finta Mare, str.Crizantemei, nr.142

0722463915

0721862044

0245731088

13

CMI MITREA DANIELA

MITREA DANIELA

Com. Ungureni, sat Corbii Mari, str.Principal, nr.1

0723143738

14

CMI MIHAI CRISTINA DANIELA

MIHAI CRISTINA DANIELA

Corbii Mari

0740043989

15

SPITALUL ORASENESC PUCIOASA

IONESCU CECILIA

Puciosa, str. Republicii nr.125

0722640043

0732100402

0732100401

16

SPITALUL ORASENESC GAESTI

SELTEA CRISTINA

Gaesti, str. 1 Decembrie , nr.170

0245710297

0245711028

17

SPITALUL MUNICIPAL MORENI

MANU EUGENIA

Moreni, BLD.22 Decembrie 1989, nr.18

0245668391

0733448200

18

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE

CLAUDIU DUMITRESCU

Targoviste , str. T. Vladimirescu, nr.32

0245631582

 

19

CMI SAVU ANA CAMELIA

SAVU ANA CAMELIA

Targoviste , str. T.Vladimiresci, nr.30-32

0745079660

20

CMI TICHIE DANIELA

SAVU ANA CAMELIA

Racari, str. T.Vladimirescu, nr.17

0723279657

0245658232

21

CMI VIDRASAN MARINELA

VIDRASAN MARINELA

Com Bilciuresti

0722355372

0245671135

22

CMI ZIMTA ALINA ELENA

ZIMTA ALINA ELENA

Corbii Mari

0723779064

 

LABORATOARE DE ANATOMIE PATOLOGICA/ANALIZE MEDICALE

1

SC ALMINA TRADING SRL

SORIN GABRIEL IONESCU

Targoviste, str. Gabriel Popescu, nr.4

0245217519

2

CMI DR. COAMIUC LILIANA

COSMIUC LILIANA

Targoviste, str. V. Brasoveanu, bl.8B,

0723351717

3

SC EUDA MEDICAL SRL

GYORGY DANA

Moreni, str, 22 Decembrie 1989, nr.7

0245666569

4

SC EUROTOP MEDICAL CENTER SRL

POPESCU GHEORGHE

Targoviste, Calea Domneasca , nr.159

0245210516

5

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE

CLAUDIU DUMITRESCU

Targoviste , str . T.Vladimirescu ,nr. 32

0245631582


De aici puteti vizita pagina internet a campaniei ”Protejeaza-I aripile”.