contact DSP Dambovita

Anunt de recrurtare a specialistilor-Grup tinta pe componenta de asistenta comunitara-Dambovita

ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

A SPECIALIȘTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR/MEDIATOR SANITAR) – GRUP ȚINTĂ PE COMPONENTA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ - CARE VOR FACE PARTE DIN ECHIPA COMUNITARĂ INTEGRATĂ PROIECT: CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607

Anunt de reluare a procedurilor de recrutare si selectie

Descarca de aici anuntul

CERERE DE INSCRIERE PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

Lista AAPL-urilor care au semnat protocolul SCI cu asumare HCL