contact DSP Dambovita

Acte necesare obtinere autorizatie pentru ingrijiri la domiciliu

Acte necesare obtinere autorizatie pentru ingrijiri la domiciliu

 

a)       declaraţia pe propria răspundere (model);

b)      cerere tip (model);

c)       statutul unităţii/alte documente constitutive, certificat constatator cu menţionarea punctului de lucru, după caz;

c) documente care atestă dobândirea personalităţii juridice, pentru asociaţii şi fundaţii, după caz;

d) dovada înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz;

e) documente privind deţinerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situaţie juridică, schiţă, plan de amplasare în zonă);

f) regulamentul de organizare şi funcţionare;

g) organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu (model);

h) documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală;

i) lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri medicale la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de muncă/prestări servicii);

j) dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (elavilnews.com) pentru personalul medical angajat pentru asigurarea îngrijirilor la domiciliu (copie);

k) lista dotărilor existente;

În cazul avizării la 3 ani, documentele se vor prezenta numai dacă au intervenit modificări faţă de forma depusă la autorizarea iniţială.

l) alte documente, după caz, solicitate în mod oficial.

 

 

Ordinul M.S. nr. 2520/2022 pentru aprobarea Normelor de funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu.