contact DSP Dambovita

Documente necesare pentru desemnare/abilitare unități medicale pentru eliberare certificate medicale tip A 5 pentru copii cu dizabilități

Documente necesare pentru desemnare/abilitare unități medicale pentru eliberare certificate medicale tip A 5 pentru copii cu dizabilități

-          cerere tip (model) completată de medicul titular de cabinet/ administratorul unității medicale;

-          copie, în conform cu originalul, după Certificatul de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale;

-          copie, în conform cu originalul, după Certificatul de membru al medicului specialist/medicilor specialiști;

-          copie, în conform cu originalul, după contractul de muncă/prestări servicii ale medicilor specialiști angajați.

 

 

-          Certificat de tip A5 (model)

-          Fișă medicală sintetică pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale anexa nr. 7 (model)

-          Fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale și profesionale și a planificării beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale anexa nr. 8 (model)

 

Legislație:

-Ordinul comun MS/MMFPSPV nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora

-Ordinul comun MMFPSP/MS/MENCS nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale