contact DSP Dambovita

Comunicat de presa - referitor la cazul dr Stefana Marioara - 12.01.2018

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia de Sănătate Publică  Dâmboviţa
Târgovişte, str.Tudor Vladimirescu, nr.15-19, cod 130095
Tel: 0245613604, fax: 0245611067
Nr. 613 / 12.01.2018

 

COMUNICAT DE PRESA

           Referitor la discutiile vehiculate in spatiul public, cu privire la decizia unanima a Comisiei de analiza a necesitatii prelungirii activitatii medicilor dupa implinirea varstei de pensionare,  care a dispus respingerea cererii de prelungire a activitatii doamnei doctor STEFANA Marioara, facem urmatoarele precizari:

           Decizia comisiei s-a bazat pe  monitorizarile lunare  ale vaccinarilor prevazute in Calendarul National de Vaccinare, pe numeroasele informari ale  personalului de specialitate din cadrul Compartimentului de Control al Bolilor Transmisibile si pe procesele verbale de constatare si de contraventie intocmite de catre personalul imputernicit din  cadrul Serviciului de Control in Sanatate Publica , care toate  aratau activitatea nesatisfacatoare  a doamnei dr. Stefana in ceea ce priveste vaccinarea copiilor inscrisi in lista proprie (copii  care sunt restantieri, nerecuperati la timp la vaccinare, dar si copii “pierduti”din catagrafii).

           Cu toate eforturile conjugate depuse de catre D.S.P. Dambovita, prin toate compartimentele  si apelandu-se  la D.A.S. din cadrul Primariei Targoviste,  prin intermediul cabinetelor scolare, asistentilor comunitari, asistentilor sociali, mediatorilor sanitari, rezultatul a fost ca de la un procent de 0,5% realizat la grupa de restantieri s-a  ajuns la un procent de maxim 20-25%, in lunile august, septembrie si octombrie, care a scazut  in lunile noiembrie si decembrie cand s-a revenit la 15 si respectiv 10%.    

            Nici la grupa normala nu s-a reusit sa se atinga tinta  de 95% impusa de organismele internationale sanitare si prevazuta de  Ord. M.S. 377/2017, cu modificarile si completarile din Ord. M.S. 1020/04.09.2017, doamna doctor refuzand sistematic ajutorul altor medici vaccinatori desemnati in cele 4 centre de vaccinare constituite ca urmare a derularii Campaniei de vaccinare suplimentara ROR.

            Mentionam  faptul ca in situatiile transmise de medici, referitoare la antecedentele vaccinale cu ocazia inscrierii in unitatile de invatamant, circa 80%, din cei fara antecedente vaccinale, corespunzatoare varstei implinite, apartineau doamnei dr. Stefana Marioara.

Doamna doctor Stefana a manageriat defectuos activitatea cabinetului, efectuand vaccinari concomitent cu consultatiile curente programate si nu a tinut seama de recomandarea noastra de a organiza activitatea de vaccinare separat de alte activitati. Astfel,  au fost situatii cand  copiii mobilizati cu eforturi de catre asistentii sociali, au plecat dupa 2 ore de asteptare la  usa cabinetului.

Deficiente au fost inregistrate si in ceea ce priveste mobilizarea  copiilor la vaccinare, rezumandu-se la o simpla recomandare cu ocazia vizitei mamei in cabinet sau un simplu telefon, nefacandu-se o mobilizare activa.

Din informatiile obtinute de personalul de specialitate al D S P Dambovita care a efectuat controale si verificari la cabinetul d-nei dr.Stefana,  reiese ca pe parcursul anul 2017, aceasta a avut mai multe perioade de absenta din activitate, care nu au fost anuntate C.J.A.S.Dambovita si pentru care nu si-a  desemnat nici un medic inlocuitor care sa-i preia activitatea,

Datorita numarului mare de inscrisi (6146)  care a crescut anual, a faptului ca doamna doctor presteaza servicii medicale si in alte trei unitati sanitare publice si private, dar si a unui refuz clar de acceptare a ajutorului profesionist  pe care i l-am propus d-nei doctor, recuperarea la vaccinare a copiilor,  a fost si este in continuare nesatisfacatoare  si nu consideram deontologic ca un medic sa subestimeze munca onesta a celorlati medici vaccinatori din judet si astfel sa avem o acoperire vaccinala sub tintele impuse.

In urma actiunilor tematice de control desfasurate de catre Serviciul Control in Sanatate Publica al DSP Dambovita, pentru  activitatea defectuoasa de recuperare la vaccinare a restantierilor, doamnei doctor i-au fost aplicate 3 sanctiuni  in intervalul 16.08-19.12.2017.

Precizam ca  medicii de familie respinsi pot sa primeasca aviz de inlocuire a medicilor aflati in concediu de odihna/concediu medical/concediu de studii/ concediu de maternitate. De asemenea, doamna doctor poate profesa fara restrictii  in mediul privat, in baza avizului emis de catre Colegiul Medicilor Dambovita.

            Consideram ca actiunile tendentioase ale doamnei doctor Stefana Marioara (instigarea pacientilor impotriva D.S.P. Dambovita, dezinformari in ceea ce priveste retragerea dreptului de a profesa si a parafei, indrumarea parintilor copiilor  catre Compartimentul Boli Transmisibile din cadrul institutiei noastre in vederea solicitarii vaccinurilor incluse in Programul National de Imunizare, acuze exprimate in spatiul public) aduc atingere atat institutiei noastre  cat si politicilor de sanatate publica ale Ministerului Sanatatii.

            La solicitarea Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Dambovita, pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale si pentru rezolvarea unor probleme de natura juridica legate de contractul cu CJAS Dambovita, Comisia de analiza a necesitatii prelungirii activitatii medicilor dupa implinirea varstei de pensionare, formata din reprezentanti ai Colegiului Medicilor Dambovita, ai Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Dambovita  si ai D.S.P. Dambovita, au hotarat prelungirea mentinerii in activitate a doamnei doctor Stefana Marioara, pana la 31.03.2018.  

 DIRECTOR EXECUTIV,                                                      Consilier relatii publice,
     Dr. Sorin STOICA                                                                   Marinela POPA