contact DSP Dambovita

Domenii de competenta

Potrivit  titlului I - Sanatate Publica - din Legea nr. 95/2006  privind reforma in  domeniul sanatatii, activitatea de control in sanatate publica  este exercitata  de catre personalul de specialitate desemnat din cadrul Directiei de Control in Sanatate Publica din  Ministerul Sanatatii, precum si de catre personalul de specialitate din cadrul departamentului de control in sanatate publica al judetului Dambovita, desemnat de Ministerul Sanatatii pentru a exercita aceasta activitate.

       La nivelul judetului  Dambovita, departamentul de control in sanatate publica a functionat ca structura distincta in cadrul Directiei de Sanatate Publica, activitatea acestuia fiind  coordonata de Directia de Control in Sanatate Publica din cadrul Ministerului Sanatatii.       

        Departamentul de control in sanatate publica din cadrul  Directiei de Sanatate Publica Dambovita este organizat la nivel de servicii in specialitatile:

- controlul  unităţilor şi serviciilor de sănătate si

- inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă .

         Activitatea de control in sanatate publica consta in exercitarea controlului oficial cu privire la caracteristicile unitatilor, activitatilor si produselor, in vederea stabilirii si impunerii conformarii la cerintele prevazute de normele legale de sanatate publica din domeniile:

   a) productiei, fabricarii, prelucrarii, depozitarii, transportului, distributiei si comercializarii alimentelor, inclusiv in sectorul alimentatiei publice si colective, conform protocoalelor semnate cu celelalte autoritati din domeniu;

   b) calitatii apei pentru consum uman si a celei folosite la alte activitati umane, inclusiv a celei de imbaiere, conform protocoalelor semnate cu autoritatile competente din domeniu;

   c) gestionarii deseurilor lichide si solide si, in special, a celor  periculoase;

   d) calitatii habitatului;

   e) respectarii conditiilor igienico-sanitare in unitatile de invatamant si ocrotire a copiilor si tinerilor, precum si a procesului instructiv-educativ;

   f) mediului de munca si bolilor profesionale, in relatia cu mediul de munca;

   g) activitatilor de ingrijiri de sanatate;

   h) prevenirii si combaterii bolilor transmisibile;

   i) furnizarii de servicii care presupun riscuri potentiale pentru viata sau sanatatea populatiei ori a persoanelor care executa serviciile respective;

   j) unitatilor de producere, depozitare, desfacere a pesticidelor, a substantelor toxice si a cosmeticelor si detergentilor;