contact DSP Dambovita

Atributiunile personalului imputernicit pentru efectuarea controlului sanitar

  Personalul cu atributiuni de control, respectiv inspectorii sanitari si asistentii inspectori, au urmatoarele atributiuni:

 a) constata si sanctioneaza contraventiile la normele de igiena, conform legii;

 b) pastreaza confidentialitatea privind iminenta inspectiei sanitare, inainte de inceperea propriu-zisa a acesteia, si confidentialitatea datelor pe care unitatile inspectate le pun la dispozitie;

 c) solicita unitatilor controlate orice documente necesare efectuarii inspectiei si, dupa caz, copii de pe acestea;

 d) prescriu unitatilor controlate masuri de remediere, cu stabilirea de termene si responsabilitati in vederea inlaturarii deficientelor de igiena constatate, masuri de remediere, cu stabilirea de termene si responsabilitati;

 e) propun directorului coordonator adjunct   suspendarea temporara a activitatii unitatilor si obiectivelor pana la remedierea deficientelor; in situatii cu risc major si iminent de imbolnavire a populatiei dispun suspendarea pe loc sau imediata a activitatii unitatii, obiectivului si informeaza operativ inspectorul sanitar sef despre masura aplicata;

 f) propun directorului coordonator adjunct retragerea avizului sanitar pentru proiectele de activitati, inclusiv constructii, in cazul in care nu sunt respectate normele de igiena;

 g) propun directorului coordinator adjunct retragerea avizului sanitar sau a notificarii de produs, in situatia in care substantele sau produsele sunt neconforme cu specificatiile din dosarul tehnic;

   h) opresc, denatureaza sau conditioneaza darea in consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igiena, precum si folosirea obiectelor, materialelor si a substantelor care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, pericliteaza starea de sanatate a populatiei;

   i) recolteaza si sigileaza probe necesare pentru identificarea si analiza riscului pentru sanatate, precum si contraprobe;

   j) dispun masuri speciale pentru bolnavii, suspectii si contactii de boli transmisibile sau purtatorii de germeni patogeni, precum si alte masuri cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor transmisibile si a celor profesionale;

   k) verifica aplicarea legislatiei Uniunii Europene in domeniul sanatatii publice;

   l) verifica si raspund de respectarea legislatiei in vigoare privind prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale in toate unitatile sanitare;

   m) opresc folosirea preparatelor biologice utilizate in scop diagnostic, profilactic si de tratament, care se dovedesc necorespunzatoare sau nocive sanatatii;

   n) in situatia in care, in timpul unei activitati de control, constata existenta unui conflict de interese sau deficiente grave ce pot determina riscuri majore pentru sanatatea populatiei, comunica urgent diretorului coordinator adjunct in vederea delegarii unui alt inspector si luarii masurilor de urgenta;

   o) respecta si aplica principiile de etica si deontologie profesionala;