contact DSP Dambovita

Informare

Potrivit adresei M.S.-D.G.A.M.S.P. nr. 23504/24.05.2018, pentru situații medicale legate de diagnosticul și/sau tratamentul problemelor sexuale și reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani, minorii își pot exprima consimțământul informat în absența părinților sau reprezentantului legal, în conformitate cu Art. 661 din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății.

  • Coordoneaza serviciile medicale din teritoriu ;
  • Exercita atributii specifice de inspectie sanitara de stat, activitate coordonata de catre inspectorul sanitar de stat sef al judetului Dambovita;
  • Organizeaza si coordoneaza împreuna cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate si Serviciul Judetean de Ambulanta asistenta medicala în caz de calamitati, catastrofe si situatii deosebite;
  • Organizeaza culegerea si prelucrarea informatiilor statistice medicale din cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare si din reteua sanitara subordonata, întocmeste rapoarte pe care le pune la dispozitia Ministerului Sanatatii , Centrului de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala precum si autoritatilor locale, în conditiile legii, cu respectarea confidentialitatii datelor referitoare la persoane;
  • Organizeaza în colaborare cu institutii de învatamânt actiuni de promovare a sanatatii si de educatie pentru sanatate a populatiei;
  • Efectueaza la cererea unor persoane fizice sau juridice, potrivit legislatiei în vigoare, servicii privind sanatatea publica, pentru care percepe tarife stabilite prin ordin al ministerului sanatatii.
  • Atributiile compartimentelor sunt prevazute in Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr.1078 din 27 iulie 2010