contact DSP Dambovita

Raport privind calitatea apei potabile din județul Dambovita in anul 2020

În judeţul Dâmboviţa , în mediul urban   există 6 zone mari de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează în medie o cantitate  mai mare de 1.000 m3/zi şi care deservesc mai mult de 5.000 de persoane (Târgovişte, Găeşti, Moreni , Pucioasa, Fieni şi Titu).

Conform legislaţiei în vigoare, Legea 458/2002 actualizată şi  H.G. 974/2004 modificată şi completată cu HG 342/2013 si OG 22/2017,   DSP Dâmboviţa  realizează monitorizarea de audit privind calitatea apei potabile prin activităţi de inspecţie şi prin prelevări de probe de la ieşirea din staţie şi de la consumator. Prelevările de probe sunt efectuate de către asistenţii medicali de igienă.  

Probele sunt analizate în Laboratorul de Diagnostic şi Investigaţii în Sănătate Publică (chimie sanitară şi microbiologie)  al  DSP Dâmboviţa, cu excepţia unor analize care nu pot fi efectuate din motive obiective. În 2009  laboratorul de chimie şi toxicologie sanitară din cadrul DSP Dâmboviţa  a fost înregistrat la Ministerul Sănătăţii  - Certificat   nr.113 din 06.04.2009 , prelungit în anul 2015 pâna la data de  mai 2020 şi acreditatRENAR  - Certificat nr. LI 889/06.09.2010.

         În judeţul Dâmboviţa ,  există trei laboratoare ale producătorilor/furnizorilor de apă potabilă, care desfăşoară monitorizarea de control a apei potabile, analizând parametrii  microbiologi şi fizico –chimici. Pentru  instalaţiile de apă din administrarea consiliilor locale analizele aferente monitorizării operaționale se efectuează in Laboratorul DSP Dâmboviţa , conform contractelor încheiate intre DSP şi producători şi conform programului de monitorizare elaborate de biroul igiena mediului , în baza  Legii 458/2002  modificată şi completată și a

  HGR 974/2004, modificată și completată.

Monitorizarea de audit,  pentru toate sistemele de alimentare cu apă potabilă de pe raza judeţului se efectuează de către DSP Dâmboviţa , conform legislaţiei în vigoare, prin Laboratorul de Investigare si Diagnostic in Sanatate Publica, laborator  in care se fac determinari pentru urmatorii parametri  de potabilitate a apei.

 

 LABORATOR DSP DAMBOVITA

Acreditat RENAR certificat nr. LI 889-06.09.2010 – 05.09.2014, Actualizat în 25.01.2017

Inregistrat MS , certificat de inregistrare nr.   348 / 02.05.2017 ,   valabil până la  02.05.2020

ANEXA 2020

 

PARAMETRUL

METODA DE  ANALIZA

 1.

Număr de colonii la 22o C

SR EN ISO 6222:2004

 2.

Număr de colonii la 37o C

SR EN ISO 6222:2004

 3.

Bacterii coliforme

SR EN ISO 9308:1:2015

 4.

Escherichia coli

SR EN ISO 9308:1:2015

 5.

Enterococi

SR EN ISO 7899-2:2002

 6.

Clostridium perfringens

Legea 458/2002 republicată

 7.

Pseudomonas aeruginosa

SR EN 16266:2008

 8.

Nitriti

SR  ISO 26777:2002

 9.

Nitrati

SR ISO 7890 -3:2000

10.

Amoniu

SR ISO 7150-1: 2001

11.

Cloruri

SR ISO 9297:2001

12.

Clor rezidual liber și total

SR EN ISO 7393-2:2002

13.

Conductivitate

SR EN 27888:1997

14.

Culoare

SR ISO 7887:2012 (metoda A)

15.

Duritate totala

SR ISO 6059:2008

16.

Indice de permanganat

SR EN ISO 8467 : 2001

17.

pH

SR ISO 10523:2012

18.

Turbiditate

SR EN ISO 7027-1:2016

19.

Fier total

SR   13315:1996/C91:2008

20.

Mangan

SR    8662-2 /1996 ; SR EN ISO  15586:2008

21.

Crom

SR ISO1233:2003

22.

Cupru

SR ISO 8288:2001

23.

Nichel 

SR ISO 8288:2001

24.

Prelevare probe

SR EN ISO 19458:2007,

SR EN ISO 5667-1:2007

SR EN ISO 5667-3:2013

SR EN ISO 5667-5:2017

 

  1. Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane, în conformitate cu prevederile Legii nr. 458 din 8 iulie 2002, modificată și completată, privind calitatea apei potabile.

Zonele de aprovizionare cu apă care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5000 de persoane:

           Numele ZAP       

Populatia totala rezidenta

Populatia rezidenta aprovizionata

 

Volum de apa furnizat in m3/zi

DAMBOVITA  1  (TARGOVISTE)

141297

109895

19304

DAMBOVITA  2  ( GAESTI)

15117

13050

1000

DAMBOVITA  3  (MORENI)

20200

16420

6978

DAMBOVITA  4  (PUCIOASA)

29529

25738

3125

DAMBOVITA   5 (FIENI)

22401

16783

3201

DAMBOVITA   6 ( TITU)

10311

7330

792

 

 

ANUL 2020

ZONE MARI DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA

 

 

Parametrul analizat

 

Nr.ZAP monitori-

zate

 

Nr.ZAP

Necon-forme

 

Nr.total analize

efectuate

 

Nr.total analize

Necon-

forme

 

Procent analize

conforme %

 

Escherichia coli (E.coli)

6

0

2081

0

100%

 

Enterococci

6

0

2081

0

100%

 

Arsen

6

0

15

0

100%

 

Benz(a)piren

6

0

8

0

100%

 

Bor

6

0

15

0

100%

 

Cadniu

6

0

8

0

100%

 

Crom

6

0

29

0

100%

 

Cupru

6

0

29

0

100%

 

1,2-dicloretan

6

0

15

0

100%

 

Fluoruri

6

0

8

0

100%

 

Nichel

6

0

29

0

100%

 

Plumb

6

0

8

0

100%

 

Nitrati

6

0

291

0

100%

 

Nitriti la iesire din statia de tratare

6

0

246

0

100%

 

Nitriti in reteaua de distributie

6

0

64

0

100%

 

Nitrate/nitrite formula

6

0

284

0

100%

 

Pesticide

6

0

15

0

100%

 

Hidrocarburi policiclice aromatice

6

0

8

0

100%

 

Tetracloetena și Tricloretenă

6

0

15

0

100%

 

Trihalometani

6

0

15

0

100%

 

Aluminiu

1

0

611

0

100%

 

Amoniu

6

0

1112

0

100%

 

Cloruri

6

0

181

0

100%

 

Clor rezidual liber la capat de retea

6

42

633

            42

 

93,36 %

 

Clor rezidual total

6

0

2081

0

100%

 

Clostridium perfringens

3

0

975

0

100%

 

Conductivitate

6

0

1072

0

100%

 

pH

6

0

1080

0

100%

 

Fier

6

0

63

0

100%

 

Mangan

6

0

60

0

100%

 

Oxidabilitate

6

0

182

0

100%

 

Sulfati

6

0

148

0

100%

 

Bacterii Coliforme

6

1

1776

1

99,94%

 

Culoare

6

0

1082

0

100%

 

Miros

6

0

1052

0

100%

 

Gust

6

0

1052

0

100%

 

Numar de colonii la 22 oC

6

0

1754

0

100%

 

Numar de colonii la 37 oC

6

0

1754

0

100%

 

Turbiditate

6

2

1314

2

99,84 %

 

Duritate totala

6

0

203

0

100%

 

Activitate alfa globala

6

0

34

0

100%

 

Activitate beta globala

6

0

34

0

100%

 

Doza efectiva de referinta

6

0

20

0

100%

 

Radon

5

0

5

0

100%

 

Din totalul analizelor efectuate s-au constatat următoarele:

Un total de 1756 de probe de apă potabila au fost prelevate și analizate în anul 2020 de către personalul D.S.P. Dâmbovița.

Dintre acestea:

- 413 probe au fost recoltate din sisteme publice urbane cu un procent de conformitate de 99,3% la parametrii fizico-chimici și 99,1% la cei microbiologici.

- 769 probe au fost recoltate din sisteme publice rurale cu un procent de conformitate de 98% la parametrii fizico-chimici si 99% la cei microbiologici.

- 145 probe apa de fântâna din care procentul de conformare la parametrii fizico-chimici a fost de 83% și 87% la parametrii microbiologici. Procentul mare de neconformare se explică prin gradul mare de poluare al pânzei freatice ca urmare a deversării necontrolate a apelor uzate provenite din gospodăriile particulare, mai cu seama în mediul rural și neîntreținerii corespunzătoare a fântânilor și instalațiilor aferente acestora.

ZAA Târgovişte:  nu s-au înregistrat neconformități;

ZAA Găeşti:: nu s-au înregistrat neconformități;

ZAA Moreni: s-au înregistrat neconformități laparametrul  bacterii coliforme (1,36 %);

ZAA Pucioasa: s -au înregistrat neconformități laparametrul  clor rezidual liber la capăt de reţea (15, 73%)

ZAA Fieni: s -au înregistrat neconformități laparametrul  turbiditate (0,53%)

Sursa datelor:  Direcția de Sănătate Publică a Județului Dambovita și    SC  Compania de  Apă Târgovişte-Dâmboviţa SA

În concluzie putem spune că, în ceea ce priveşte apa potabilă din sistemele de aprovizionare cu apă a fost corespunzătoare, având în vedere că în conformitate cu prevederile                      O.M.S. nr.  119/2014, procentul de probe necorespunzătoare microbiologic, în reţeaua de distribuţie, nu trebuie să depăşească 5% din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic.         

 

B)      Informaţii despre calitatea apei potabile  din fiecare localitate a judetului care este deservită de sisteme publice de alimentare cu apă potabilă.   ( numarul de probe prelevate,numărul de analize microbiologice șifizico-chimice efectuate,   numarul de analize neconforme  şi procentul de conformare).

 

 

 

Nr.

Crt.

 

 

 

 

Localitatea

Număr

 total

de probe analizate

micro

biologic

Număr

total

de  probe analizate

fizico-chimic

 

Număr

total

de parametri

micro

biologici

Număr

total

de parametri

micro

biologicineconformi

Număr

total

de parametrifizico-chimici

 

Număr

total

de parametrifizico-chimici

neconformi

 

1

Targoviste

474

474

1799

0

3104

0

2

Moreni

85

85

405

1

425

0

3

Fieni

256

256

1170

0

1917

2

4

Gaesti

58

58

239

0

424

0

5

Pucioasa

558

558

3108

0

6606

38

6

Titu

25

25

87

0

119

0

7

Racari

29

29

136

0

293

0

8

Aninoasa

16

16

80

0

149

0

9

Bezdead

142

142

814

0

1218

0

10

Bilciuresti

31

31

131

0

248

0

11

Branesti

109

109

596

0

798

2

12

Brezoiele

46

46

215

0

414

24

13

Buciumeni

101

101

590

0

608

0

14

Bucşani

46

45

200

0

457

0

15

Candesti

122

122

602

0

985

0

16

Cobia

4

4

18

0

22

0

17

Cojasca

34

34

137

0

253

0

18

Comişani

30

30

132

0

238

2

19

Cornesti

36

36

151

0

253

2

20

Crangurile

18

18

56

0

109

0

21

Darmanesti

4

4

18

32

0

0

22

Dobra

16

16

56

0

101

0

23

Doicesti

10

10

55

0

86

0

24

Dragodana

45

45

210

0

267

0

25

Dragomiresti

29

29

143

0

258

0

26

Finta

141

141

678

34

1327

35

27

Glodeni

56

56

275

0

313

1

28

GuraFoii

10

10

38

0

64

0

29

GuraOcnitei

19

19

95

0

204

0

30

GuraSutii

10

10

38

1

74

0

31

Hulubesti

9

9

34

0

65

0

32

I.L.Caragiale

4

4

18

0

32

0

33

Iedera

15

15

63

1

143

0

34

Lucieni

10

10

26

0

49

0

35

Ludesti

71

71

307

0

608

0

36

Lunguletu

33

33

138

0

295

0

37

Malu cu Flori

122

122

602

0

985

0

38

Manesti

26

26

112

0

211

0

39

Matasaru

65

65

304

1

585

0

40

Moroeni

37

37

216

0

320

1

41

Morteni

34

34

152

0

337

0

42

Motaieni

26

26

150

0

222

0

43

Niculesti

40

40

179

0

246

55

44

Nucet

58

58

263

0

558

0

45

Ocnita

36

36

156

0

281

0

46

Odobesti

2

2

9

1

16

0

47

Persinari

17

17

103

0

218

4

48

Petresti

76

76

315

0

735

4

49

Pietrosita

27

27

159

0

185

0

50

Poiana

34

34

137

0

253

0

51

Potlogi

21

21

103

0

175

1

52

Produlesti

30

30

132

0

238

2

53

Pucheni

8

8

35

1

87

2

54

Rascaieti

22

22

99

0

184

0

55

Razvad

8

8

40

0

93

0

56

Runcu

6

6

21

0

44

0

57

Selaru

26

26

109

0

198

0

58

SloboziaMoara

15

15

63

0

143

2

59

Sotanga

97

97

483

0

349

0

60

Tatarani

51

51

213

0

404

0

61

Ulmi

18

18

56

0

109

0

62

ValeaLunga

19

19

80

0

147

0

63

Valea Mare

8

8

40

2

60

2

64

ValeniDambovita

45

45

227

0

336

0

65

Virfuri

23

23

107

0

199

0

66

Visina

32

32

156

0

344

 

67

Visinesti

26

26

88

0

157

0

68

Voinesti

18

18

63

0

132

0

69

Vulcana-Bai

139

139

810

0

1092

2

70

Vulcana- Pandele

23

23

138

0

230

0

 

Din analiza rezultatelor microbiologice şi chimice s-a constatat că instalaţiile de apă din mediul rural care sunt gestionate de către Consiliile locale , prezintă cele mai multe neconformităţi la Legea 458/2002 , comparativ cu instalaţiile de apă din mediul rural care sunt în administrarea SC Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa SA sau a S.C. APACRIS INSTAL 2012 S.R.L. , entităţi  care gestionează profesional şi eficient atât exploatarea , întreţinerea şi funcţionarea acestora  precum şi frecvenţa monitorizării calităţii apei.

C) PARAMETRII DE RADIOACTIVITATE

         In anul 2020, Directia de Sanatate Publica, in colaborare cu Laboratorul de Igiena Radiatiilor din cadrul DSP Prahova a realizat analiza calitătii apei potabile din punct de vedere al substantelor radioactive, in urmatoarele localitati:

 

Nr.

Crt

Localitatea

Doza efectiva totala de referinta

Activitate

Alfa globală- nr.analize

Activitate

Beta globală- nr.analize

Radon

Nr.total

Analize

neconforme

1

TARGOVISTE

6

10

10

1

0

2

MORENI

3

5

5

1

0

3

FIENI

3

6

6

0

0

4

GAESTI

2

3

3

1

0

5

PUCIOASA

4

7

7

1

0

6

TITU

2

3

3

1

0

7

RACARI

1

1

1

0

0

8

BEZDEAD

1

1

1

0

0

9

BILCIURESTI

1

1

1

0

0

10

BREZOAELE

1

1

1

0

0

11

BUCSANI

1

1

1

0

0

12

CANDESTI

2

2

2

0

0

13

COJASCA

1

1

1

0

0

14

COMISANI

1

1

1

0

0

15

CORESTI

0

1

1

0

0

16

CRANGURILE

1

1

1

0

0

17

DOBRA

1

1

1

0

0

18

MARCESTI

1

1

1

0

0

19

DRAGODANA

1

1

1

0

0

20

DRAGOMIRESTI UNGURENI

1

1

1

0

0

21

FINTA

 

 

 

 

0

22

GLODENI

1

1

1

0

0

23

GURA SUTII

 

 

 

 

 

24

HULUBESTI

1

1

1

0

0

25

IEDERA

1

1

1

0

0

26

LUCIENI

1

1

1

0

0

27

LUDESTI TELESTI

1

1

1

0

0

28

LUNGULETU

1

1

1

0

0

29

MALU CU FLORI

1

1

1

0

0

30

MANESTI

1

1

1

0

0

31

MATASARU

1

1

1

0

0

32

MOROIENI

1

1

1

0

0

33

NUCET

1

1

1

0

0

34

OCNITA

1

1

1

0

0

35

PETRESTI

1

1

1

0

0

36

IONESTI

1

1

1

0

0

37

PRODULESTI

1

1

1

0

0

38

RĂCARI

1

1

1

0

0

39

RASCAIETI

1

1

1

0

0

40

TATARANI

1

1

1

0

0

41

GHEBOIENI

1

1

1

0

0

42

ULMI VIISOARA

1

1

1

0

0

43

VALEA LUNGA

1

1

1

0

0

44

VALENI

1

1

1

0

0

45

VISINA

1

1

1

0

0

46

VISINESTI

1

1

1

0

0

47

VARFURI

1

1

1

1

0

48

PIETROSITA

1

1

1

0

0

 

         D)  Informatii despre calitatea apei potabile distribuite prin sistemele proprii ale unitatilor medicale din judet :

 

 

Nr.total de parametri microbio-logici

Numar parametri necon-formi

Numar total de parametri chimici

Numar parametri necon-formi

1

Spital Judetean de Urgenta Tgv.

132

0

113

0

2

Sectia Psihiatrie Gura Ocnitei

48

0

112

0

3

Sanatoriul TBC Moroieni

115

0

176

1

4

Spital Orasenesc Pucioasa

15

0

12

0

5

Spital Orasenesc Gaesti

10

0

22

1

6

CRRPH Tuicani

40

0

76

0

7

DIASYS MEDICAL SRL Tgv  

44

9

0

0

8

CSMS  Niculesti

5

0

5

0

   E)  Informatii despre calitatea apei potabile distribuite prin sistemele proprii ale societatilor comerciale din judet

NR.

CRT

 

Nr.toal de parametri microbiologici

Nr.total de parametri neconformi

Nr.total de parametri

chimici

Nr.parametri neconformi

1.

SC Avicola Tartasesti SA

 

0

0

302

0

2.

SC.VELROM SRL Tgv.

 

38

0

85

0

3.

SC.Vitall SRL Crevedia

 

114

6

223

1

4.

Uzina Automecanica Moreni

 

61

0

90

0

5.

SC ERBALACT Srl  Nucet

 

31

2

69

0

6.

 SC Merry Berry  SRL IL Caragiale

 

3

0

6

0

7.

SC COS SA Tgv

 

43

4

95

0

 

8.

SC Erdemir Romania  SA  Tgv

 

56

0

128

0

9.

SC Otel Iinox SA Tgv

 

37

0

65

0

10.

SC Lactate Natura SA Tgv

 

42

0

84

1

11.

SC.Butan Gas Romania SA Contesti

 

40

1

80

2

12.

Parc Industrial Mija

 

35

0

69

0

13.

SC.ASO CROMSTEEL SA

 

 

33

0

93

0

14.

SC.Agro Village SRL IL Caragiale

 

 

5

0

6

0

15.

 SC.Gradina  de Legume  SRL

9

0

21

0

16.

SC.ARTIC SA Gaesti

 

 

10

0

 

19

0

17.

SC.Elsid SA Titu

 

20

0

38

0

18.

SC.Romlux Lighting Company SA Tgv.

 

10

0

23

0

19.

SC Abator Peris Niculesti

 

12

5

40

3

20.

 

SC.Eragro Nucet SRL

 

16

0

40

0

21.

SC BAT SA Viforata

 

14

0

24

0

22.

SC.Quadra Invest SA

 

10

0

16

0

23.

Penitenciar Gaesti

 

82

1

137

4

 

      F) SURSE LOCALE

         In cursulanului 2020 au fost recoltate şi analizate în laboratorul DSP Dâmboviţa un număr total de  145 probe de apă recoltate din surse locale (publice şi particulare ).Toate probele provin din mediul rural :

  • 50 probe de apă au fost prelevate din fantanipublice, in cadrul PN II, Domeniul1, Obiectivul 1.1.3 ,, Supravegherea calității apei de fantana și a apei arteziene de utilizare publică”. S-au analizat un număr de 150 parametri microbiologici ( 5 parametri neconformi) și  453 parametri fizico-chimici (6 parametri neconformi ).
  • 115 probe apă au fost prelevate din fantani proprii  folosite ca surse de apă potabilă sau ca parte a unei activități comerciale.S-au analizat un număr de 456 parametri microbiologici ( 98 parametri neconformi) și 743 parametri fizico-chimici               (22  parametri neconformi ).

       Din analiza rezultatelor de laborator precum şi din evaluarea în teren a fântânilor reiese că majoritatea nu îndeplinesc condiţiile de asigurare a unei ape de calitate datorită degradării acestora, a amplasării improprii (în vecinătatea unei surse de poluare ), a întreţinerii şi exploatării defectuoase (lipsă asanare periodică) .

      Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa a procedat la informarea autorităţilor locale şi a proprietarilor fântânilor (după caz) asupra rezultatelor necorespunzătoare precum şi a măsurilor ce trebuie instituite pentru potabilizarea apei.

Facem menţiunea că în anul 2020, în judeţul Dâmboviţa nu s-a înregistrat  nici  un caz de methemoglobinemie acută infantilă , determinată de poluarea apei cu  nitraţi sau de epidemie hidrică prin defect de aductiune a apei.

MEDIC RESPONSABIL RAPORT,
Medic Specialist Igiena
Dr.Claudia Buzatu